نمایش دادن همه 13 نتیجه

شیر اطمینان

شیر اطمینان

1,000 ریال5,000 ریال

شیر صافی چدنی یا تیپ Y

شیر صافی چدنی

5,090,000 ریال18,660,000 ریال

شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی

شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی

6,800,000 ریال23,550,000 ریال

شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی

شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی

4,680,000 ریال42,690,000 ریال

شیر ویفری اهرمی

شیر ویفری اهرمی

ریال14,850,000 ریال

شیر چدنی آتشنشانی ایستاده

شیر چدنی آتشنشانی ایستاده

49,950,000 ریال53,500,000 ریال

شیر چدنی تخلیه دیسکی(هندلی)

شیر چدنی تخلیه دیسکی(هندلی)

2,100,000 ریال6,280,000 ریال

شیر یکطرفه چدنی لولایی

شیر یکطرفه چدنی لولایی

5,150,000 ریال36,400,000 ریال