نمایش دادن همه 13 نتیجه

شیر آتش نشانی چدنی دفنی

شیر آتش نشانی چدنی دفنی

تماس بگیرید

شیر اطمینان

شیر اطمینان

1,000 ریال5,000 ریال

شیر صافی چدنی یا تیپ Y

شیر صافی چدنی

5,090,000 ریال18,660,000 ریال

شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی

شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی

6,800,000 ریال23,550,000 ریال

شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی

شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی

4,680,000 ریال42,690,000 ریال

شیر هوای دو محفظه دو روزنه

شیر هوای دو محفظه دو روزنه

تماس بگیرید

شیر هوای تک محفظه دو روزنه

شیر هوای تک محفظه دو روزنه

تماس بگیرید

شیر ویفری اهرمی

شیر ویفری اهرمی

ریال14,850,000 ریال

شیر چدنی فشار شکن

شیر چدنی فشار شکن

تماس بگیرید

شیر چدنی آتشنشانی ایستاده

شیر چدنی آتشنشانی ایستاده

49,950,000 ریال53,500,000 ریال

شیر چدنی تخلیه دیسکی نازل دار

شیر چدنی تخلیه دیسکی نازل دار با رینگ

4,990,000 ریال

شیر چدنی تخلیه دیسکی(هندلی)

شیر چدنی تخلیه دیسکی(هندلی)

2,100,000 ریال6,280,000 ریال

شیر یکطرفه چدنی لولایی

شیر یکطرفه چدنی لولایی

5,150,000 ریال36,400,000 ریال