نمایش دادن همه 13 نتیجه

شیر آتش نشانی چدنی دفنی

شیر آتش نشانی چدنی دفنی

تماس بگیرید

شیر اطمینان

شیر اطمینان

تماس بگیرید

شیر صافی چدنی یا تیپ Y

شیر صافی چدنی

9,100,000 ریال42,300,000 ریال

شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی

شیر فلکه کشویی چدنی زبانه فلزی

20,550,000 ریال45,300,000 ریال

شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی

شیر فلکه کشویی چدنی زبانه لاستیکی

9,850,000 ریال99,400,000 ریال

شیر هوای دو محفظه دو روزنه

شیر هوای دو محفظه دو روزنه

تماس بگیرید

شیر هوای تک محفظه دو روزنه

شیر هوای تک محفظه دو روزنه

تماس بگیرید

شیر ویفری اهرمی

شیر ویفری اهرمی

5,100,000 ریال28,450,000 ریال

شیر چدنی فشار شکن

شیر چدنی فشار شکن

تماس بگیرید

شیر چدنی آتشنشانی ایستاده

شیر چدنی آتشنشانی ایستاده

110,000,000 ریال113,000,000 ریال

شیر چدنی تخلیه دیسکی نازل دار

شیر چدنی تخلیه دیسکی نازل دار با رینگ

10,530,000 ریال

شیر چدنی تخلیه دیسکی(هندلی)

شیر چدنی تخلیه دیسکی(هندلی)

4,440,000 ریال14,450,000 ریال

شیر یکطرفه چدنی لولایی

شیر یکطرفه چدنی لولایی

تماس بگیرید