نمایش 1–36 از 55 نتیجه

912,000 ریال1,615,000 ریال
807,500 ریال1,572,250 ریال
921,500 ریال2,565,000 ریال
109,250 ریال3,496,000 ریال

شیر کشویی دسته بلند

دو سر رابط شیر کشویی دسته بلند

1,539,000 ریال7,030,000 ریال
807,500 ریال6,270,000 ریال

شیر توپی دسته بلند

دو سر رابط شیر توپی دسته بلند

1,881,000 ریال4,237,000 ریال

شیر توپی دسته کوتاه

دو سر رابط شیر توپی دسته کوتاه

180,500 ریال3,353,500 ریال

شیر کشویی دسته کوتاه

دو سر فلنج شیر کشویی دسته کوتاه

5,715,000 ریال10,500,000 ریال
4,408,000 ریال

شیر کشویی دسته بلند

دو سر فلنچ شیر کشویی دسته بلند

5,985,000 ریال9,975,000 ریال
5,196,500 ریال
1,092,500 ریال1,330,000 ریال

شیر توپی دسته کوتاه

شیر اتصال سریع زیر آبپاش ۵۱*½۱

تماس بگیرید

شیر توپی دسته کوتاه

شیر خودکار

تماس بگیرید
400,000 ریال3,320,000 ریال