نمایش 1–36 از 55 نتیجه

1,300,000 ریال3,800,000 ریال
360,000 ریال4,950,000 ریال

شیر کشویی دسته بلند

دو سر رابط شیر کشویی دسته بلند

2,450,000 ریال11,750,000 ریال
1,650,000 ریال10,500,000 ریال

شیر توپی دسته بلند

دو سر رابط شیر توپی دسته بلند

2,490,000 ریال6,030,000 ریال

شیر توپی دسته کوتاه

دو سر رابط شیر توپی دسته کوتاه

530,000 ریال5,470,000 ریال

شیر کشویی دسته کوتاه

دو سر فلنج شیر کشویی دسته کوتاه

10,620,000 ریال25,000,000 ریال

شیر کشویی دسته بلند

دو سر فلنچ شیر کشویی دسته بلند

10,620,000 ریال25,000,000 ریال

شیر توپی دسته کوتاه

شیر اتصال سریع زیر آبپاش ۵۱*½۱

تماس بگیرید

شیر توپی دسته کوتاه

شیر خودکار

تماس بگیرید