سه راهی یکسر دنده داخل، دو سر دنده بیرون مهره ماسوره دار انشعاب از جانب شیر توپی دسته کوتاه ۲*۲*۲

تماس بگیرید