سه راهی یکسر رابط، یکسر دنده داخل، یک سر دنده بیرون مهره ماسوره دار انشعاب از کف شیر توپی دسته کوتاه ۲*۲*۶۳

تماس بگیرید