یکسر رابط و یکسر فلنچ شیر توپی دسته کوتاه ۳*۹۰

7,970,000 ریال